Chúng tôi hiểu rằng quản lý xuất sắc không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức mà còn đóng góp tích cực đối với cuộc sống và sự phát triển của từng thành viên trong công ty.

Tại Puzzle, chúng tôi cam kết xây dựng một đội ngũ quản lý tối ưu, đảm bảo rằng mỗi người đứng ở vị trí lãnh đạo đều có:

  • Chứng chỉ và Đào Tạo Chất Lượng: Mọi người quản lý của chúng tôi phải trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu và đầy thách thức. Chúng tôi đảm bảo rằng họ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiệu quả trong việc hướng dẫn nhóm làm việc.

  • Kiểm Tra Thực Hành: Chúng tôi thực hiện kiểm tra thực hành định kỳ để đảm bảo rằng quản lý của chúng tôi có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng của họ vào thực tế. Điều này đảm bảo rằng họ luôn cải thiện và phát triển trong vai trò quản lý.

  • Quan Tâm: Chúng tôi khuyến khích quản lý của chúng tôi luôn lắng nghe và quan tâm đến nhu cầu, mục tiêu cá nhân và sự phát triển của từng thành viên trong nhóm. Họ tạo cơ hội cho cuộc trò chuyện và hỗ trợ cá nhân hóa để đảm bảo mọi người có môi trường làm việc tốt nhất.

  • Gắn Kết: Chúng tôi khuyến khích quản lý tạo ra môi trường làm việc gắn kết và khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các thành viên trong tổ chức.

  • Lãnh Đạo Tốt: Chúng tôi tin rằng lãnh đạo không phụ thuộc vào vị trí, mà nó có thể xuất phát từ bất kỳ ai trong tổ chức. Quản lý của chúng tôi luôn truyền cảm hứng, xác định hướng đi đúng và đảm bảo rằng mọi người đang làm việc cùng nhau với mục tiêu chung.

Với những cam kết này, chúng tôi đang xây dựng một tổ chức với các người quản lý xuất sắc, luôn tạo điều kiện cho sự thành công cá nhân và toàn diện của tất cả nhân viên. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của quản lý sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng và tầm nhìn lớn hơn cho công ty của chúng tôi.

Câu chuyện nhà sáng lập

Tôi, như người sáng lập của Puzzle Studio, đã có một hành trình đáng kể trong ngành công nghiệp công nghệ và game trước khi tập trung vào sứ mệnh của Puzzle Studio. Sau 4 năm làm việc tại Google và kinh nghiệm với các studio game lớn tại Việt Nam, tôi luôn đặt câu hỏi cho bản thân: Tại sao chỉ có một số ít studio trở thành "unicorn," trong khi nhiều studio khác vẫn gặp khó khăn trong quá trình phát triển?

Sau khi rời Google, tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi đã thấy rõ rằng quản lý xuất sắc chính là yếu tố thiết yếu để đảm bảo sự thành công của bất kỳ tổ chức nào, đồng thời, cũng đóng góp tích cực đối với cuộc sống và sự phát triển của từng thành viên trong công ty.