Không bao giờ làm bạn cảm thấy buồn chán khi làm việc tại Puzzle. Những con số chúng tôi thấy trong ngành công nghiệp game thú vị hơn bất kỳ điều gì bạn từng biết.

Join our Team: Apply Now!

Full Time
Data Analyst
Ho Chi Minh , Viet Nam
Full Time
Game Operation
Ho Chi Minh , Viet Nam
Full Time
Game Tester
Ho Chi Minh , Viet Nam
Full Time
3D Animator
Ho Chi Minh , Viet Nam